Công ty TNHH Nhiệt điện Nam Định 1

Công ty TNHH Nhiệt điện Nam Định 1

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất công nghiệp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ ND1


Các khách hàng cùng ngành nghề

Sản xuất công nghiệp

Xem thêm (83)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (489)