Khu Công nghiệp Long Đức

Khu Công nghiệp Long Đức

Lĩnh vực hoạt động: Kỹ thuật - công nghệ , Sản xuất công nghiệp , Showroom - Cửa hàng , Doanh nghiệp khác

Khu vực: TP HCM , Đồng Nai

Giới thiệu:

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Kỹ thuật - công nghệ , Sản xuất công nghiệp , Showroom - Cửa hàng , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (320)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM , Đồng Nai

Xem thêm (379)