Công ty TNHH RIMACX VIETNAM

Công ty TNHH RIMACX VIETNAM

Lĩnh vực hoạt động: Kỹ thuật - công nghệ , Thương mại XNK

Khu vực: Bắc Ninh

Giới thiệu:

Rimacx là nhà sản xuất máy móc, thiết bị cho nhiều thị trường khác nhau. Các sản phẩm thế mạnh của Rimacx là khung xưởng thép, sơn và lắp ráp. Các sản phẩm của doanh nghiệp được định hướng để phục vụ cho xuất khẩu, trước mắt tập trung vào thị trường Hà Lan.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ RIMACX


Các khách hàng cùng ngành nghề

Kỹ thuật - công nghệ , Thương mại XNK

Xem thêm (134)

Các khách hàng cùng khu vực

Bắc Ninh