CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG

Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

Trong dự án này, Sao Kim đã tham gia thiết kế bao bì nhãn mác và hệ thống biển bảng, biển đại lý cho công ty Cổ Phần Sê Công.

Về khách hàng

Công ty Cổ phần Sê Công chuyên hoạt động trên các lĩnh vực:

- Sản xuất, thương mại Phân bón

- Nông sản: Cao su, cà phê...

- Vận tải

CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG - Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG - Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG - Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG - Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

CÔNG TY CỔ PHẦN SÊ CÔNG - Thiết kế bao bì nhãn mác công ty Cổ Phần Sê Công

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí