SABECO

Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014

Trong dự án này Sao Kim thiết kế báo cáo thường niên 2013 cho Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO)

SABECO - Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014

SABECO - Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014

SABECO - Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014

SABECO - Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014

SABECO - Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014

SABECO - Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014

SABECO - Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014

SABECO - Thiết kế báo cáo thường niên SABECO 2014

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí