SCSC

Thiết kế lịch tết 204 SCSC

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện thiết kế bộ ấn phẩm quảng cáo dịp tết Giáp Ngọ 2014 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC).

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

SCSC - Thiết kế lịch tết 204 SCSC

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí