IPA VĨNH PHÚC

Thiết kế logo cho Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế logo và nhận diện thương hiệu cho Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được triển khai và hoàn thiện trong tháng 10/2012.

Về khách hàng

Ban xúc tiến đầu tư tình Vĩnh Phúc ( IPA VĨNH PHÚC  )là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Xúc tiến & Hỗ trợ đầu
tư tỉnh dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo tỉnh & sự quản lý hành chính của Văn phòng
UBND tỉnh với nhiệm vụ xúc tiến & cải thiện môi trường đầu tư ,thu hút giới đầu tư trong & ngoài nước vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

IPA VĨNH PHÚC - Thiết kế logo cho Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

IPA VĨNH PHÚC - Thiết kế logo cho Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

IPA VĨNH PHÚC - Thiết kế logo cho Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

IPA VĨNH PHÚC - Thiết kế logo cho Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí