Hải Minh

Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện tư vấn và thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu mới cho Công ty TNHH một thành viên Đóng và sửa tàu Hải Minh

Về khách hàng:

Công ty TNHH Một thành viên Đóng và sửa tàu Hải Minh (còn gọi là Nhà máy X51) thuộc Công ty TNHH Một thành viên Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) là đơn vị sửa chữa, cải hoán, đóng mới thành công nhiều loại tàu quân sự có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao, phức tạp...

 

Hải Minh - Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Hải Minh - Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Hải Minh - Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Hải Minh - Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Hải Minh - Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Hải Minh - Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Hải Minh - Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Hải Minh - Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Hải Minh - Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Hải Minh - Thiết kế logo Công ty Đóng và sửa tàu Hải Minh

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí