SGIT 577

Thiết kế logo SGIT

Tổng quan dự án

Công ty Hi food là một doanh nghiệp non trẻ mới gia nhập trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng và chiếu sáng công cộng. Với tầm nhìn trở thành một nhân tố chính trong những công trình xây dựng nên các thành phố xanh và hiện đại, công ty Hi food cần xây dựng một logo nhận diện thương hiệu để tạo nền tảng vững chắc trong quá trình gia nhập thị trường.

Giải pháp

Logo thành quả do Sao Kim thiết kế hoàn toàn khuất phục ban lãnh đạo công ty hi food với kết cấu, bố cục chặt chẽ, hình ảnh mang tính biểu tượng cao, có khả năng gói gọn thông điệp cần truyền tải đến người đọc linh hoạt, dễ hiểu.

 

SGIT - Thiết kế logo SGIT

SGIT - Thiết kế logo SGIT

SGIT - Thiết kế logo SGIT

SGIT - Thiết kế logo SGIT

SGIT - Thiết kế logo SGIT

SGIT - Thiết kế logo SGIT

SGIT - Thiết kế logo SGIT

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?