TRƯƠNG HOÀNG LONG

Thiết kế logo Trương Hoàng Long

Tổng quan dự án

Công ty TNHH TM Xây Dựng Cầu Đường Trương Hoàng Long là một thương hiệu mới thành lập năm 2015 trong lĩnh vực xây dựng thi công cầu đường, hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Để tăng mức độ chuyên nghiệp của nhận diện thương hiệu, công ty đã tiến hành dự án thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cơ bản. 

Giải pháp

Trong logo Trương Hoàng Long, các họa sỹ thiết kế của Sao Kim đã vận dụng khả năng liên tưởng sáng tạo đến những sự vật, hiện tượng liên quan đến ngành nghề rồi lắp ghép chúng vào để tạo nên những hình khối ấn tượng, khác biệt. Từ màu sắc, font chữ đến biểu tượng đều đồng nhất tạo nên cảm giác chắc chắn, vững vàng.  

TRƯƠNG HOÀNG LONG - Thiết kế logo Trương Hoàng Long

TRƯƠNG HOÀNG LONG - Thiết kế logo Trương Hoàng Long

TRƯƠNG HOÀNG LONG - Thiết kế logo Trương Hoàng Long

TRƯƠNG HOÀNG LONG - Thiết kế logo Trương Hoàng Long

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí