Leco Painters Co.,Ltd

Leco Painters Co.,Ltd

Lĩnh vực hoạt động: Tổ chức nước ngoài , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Quốc tế

Giới thiệu:

Leco Painters được thành lập từ năm 2001, là một thành viên của tập đoàn LECOGROUP có trụ sở đặt tại 64 Swanson Road, Henderson, Auckland, Newzealand.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ LECO PAINTER


Các khách hàng cùng ngành nghề

Tổ chức nước ngoài , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (189)

Các khách hàng cùng khu vực

Quốc tế