LECO PAINTER 5745

Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

Trong dự án này Sao Kim tham gia tư vấn và sáng tạo thương hiệu cho một doanh nghiệp chuyên sâu về các dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng của Newzealand.

Dịch vụ cung cấp:

- Thiết kế logo
- Nhận diện thương hiệu
- Bao bì
- Website

Về khách hàng:

LECO PAINTERS LTD là một thành viên của tập đoàn LECOGROUP có trụ sở đặt tại 64 Swanson Road, Henderson, Auckland, Newzealand.

LECO PAINTER - Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

LECO PAINTER - Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

LECO PAINTER - Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

LECO PAINTER - Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

LECO PAINTER - Thiết kế logo - website - nhận diện thương hiệu cho công ty sơn Leco Painters

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?