XÂY DỰNG NỀN MÓNG THĂNG LONG

Thiết kế mỹ thuật hồ sơ năng lực công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Long

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế quy chuẩn và in ấn gia công bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty Cổ Phần Xây Dựng Nền Móng Thăng Long.

XÂY DỰNG NỀN MÓNG THĂNG LONG - Thiết kế mỹ thuật hồ sơ năng lực công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Long

XÂY DỰNG NỀN MÓNG THĂNG LONG - Thiết kế mỹ thuật hồ sơ năng lực công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Long

XÂY DỰNG NỀN MÓNG THĂNG LONG - Thiết kế mỹ thuật hồ sơ năng lực công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Long

XÂY DỰNG NỀN MÓNG THĂNG LONG - Thiết kế mỹ thuật hồ sơ năng lực công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Long

XÂY DỰNG NỀN MÓNG THĂNG LONG - Thiết kế mỹ thuật hồ sơ năng lực công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Long

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí