Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nền móng Thăng Long

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nền móng Thăng Long

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nền móng Thăng Long xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nền móng Thăng Long hoạt động chính là thi công xử lý nền móng công trình, đặc biệt là thế mạnh thi công bằng giàn máy ép cọc tự hành Robot.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ NỀN MÓNG THĂNG LONG


(2)/ XÂY DỰNG NỀN MÓNG THĂNG LONG


Các khách hàng cùng ngành nghề

Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (237)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (490)