CPD LIMITED

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

Thành lập vào năm 2008, Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Dự án Việt Nam (tên giao dịch Vietnam CPD Limited) luôn đồng hành cùng các chủ đầu tư trong quá trình đi tới thành công.Vietnam CPD Limited chuyên về phát triển các dự án bất động sản tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

CPD LIMITED - Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

CPD LIMITED - Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

CPD LIMITED - Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

CPD LIMITED - Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

CPD LIMITED - Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

CPD LIMITED - Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

CPD LIMITED - Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

CPD LIMITED - Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

CPD LIMITED - Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

CPD LIMITED - Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Công ty xây dựng

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí