CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VIỆT NAM

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VIỆT NAM xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội , TP HCM

Giới thiệu:

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Dự án Việt Nam (tên giao dịch CPD Group, tên viết tắt CPD).CPD Group chuyên về đầu tư, phát triển các dự án bất động sản tại hai thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ CPD LIMITED


Các khách hàng cùng ngành nghề

Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (237)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội , TP HCM

Xem thêm (789)