NỀN MÓNG THĂNG LONG

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Long

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Lonag

Về khách hàng:
 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nền móng Thăng Long hoạt động chính là thi công xử lý nền móng công trình, đặc biệt là thế mạnh thi công bằng giàn máy ép cọc tự hành Robot.
 

NỀN MÓNG THĂNG LONG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Long

NỀN MÓNG THĂNG LONG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Long

NỀN MÓNG THĂNG LONG - Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Thăng Long

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí