TẬP ĐOÀN BẢO AN 3499

Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

Thách thức: Tập đoàn Bảo An cần xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp để đáp ứng với nhu cầu mở rộng và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời điểm khó khăn chung của ngành bất động sản thì xây dựng thương hiệu chính là một lợi thế cạnh tranh mà Bảo An sớm nhận ra.


Giải pháp: Sao Kim tiến hành việc thiết kế nhận diện thương hiệu mới đồng bộ và nhất quán cho toàn bộ các hoạt động truyền thông của Bảo An.

Thông tin tham khảo về Bảo An vui lòng xem tại website www.baoancorp.com.vn

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

TẬP ĐOÀN BẢO AN - Thiết kế nhận diện thương hiệu tập đoàn Bảo An

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?