CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ 2595

Thiết kế profile chô Simco Sông Đà

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (SIMCO SDA) là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà.
Tiền thân của công ty là Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà được thành lập theo Quyết định số 19/TCT/TCLĐ ngày 31/10/ 1997 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà với chức năng chính là thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính hiện nay công ty bao gồm:
-  Xuất khẩu lao động;
-  Kinh doanh bất động sản;
-  Đầu tư tài chính;
-  Giáo dục đào tạo.

Ngoài ra công ty còn hoạt động kinh doanh thương mại, đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật cao, thi công xây lắp. Từng bước, công ty đang thực hiện tái cơ cấu ngành nghề để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng cao.

Dịch vụ Sao Kim cung cấp : Thiết kế và in ấn bộ profile giới thiệu dự án của Sông Đà Simco

CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ - Thiết kế profile chô Simco Sông Đà

CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ - Thiết kế profile chô Simco Sông Đà

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?