SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

Thiết kế profile cho Sông Đà Thăng Long

Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long
Tiền thân của Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long là Chi nhánh của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà được thành lập từ tháng 6/2005 hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị; các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ; xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp...

Sao Kim thực hiện thiết kế các tài liệu, ấn phẩm  quảng cáo cho Sông Đà Thăng Long và phát triển hệ thống website của công ty.

SÔNG ĐÀ THĂNG LONG - Thiết kế profile cho Sông Đà Thăng Long

SÔNG ĐÀ THĂNG LONG - Thiết kế profile cho Sông Đà Thăng Long

SÔNG ĐÀ THĂNG LONG - Thiết kế profile cho Sông Đà Thăng Long

SÔNG ĐÀ THĂNG LONG - Thiết kế profile cho Sông Đà Thăng Long

SÔNG ĐÀ THĂNG LONG - Thiết kế profile cho Sông Đà Thăng Long

SÔNG ĐÀ THĂNG LONG - Thiết kế profile cho Sông Đà Thăng Long

SÔNG ĐÀ THĂNG LONG - Thiết kế profile cho Sông Đà Thăng Long

SÔNG ĐÀ THĂNG LONG - Thiết kế profile cho Sông Đà Thăng Long

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí
Hà Phương