Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Lại Vượng

Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Lại Vượng

Lĩnh vực hoạt động: Nông lâm nghiệp và Chế biến , Doanh nghiệp khác

Khu vực: Bắc Giang

Giới thiệu:

Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Lại Vượng hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, cung cấp cho thị trường số lượng lớn gia cầm chất lượng, nguồn gốc được đảm bảo.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Lại Vượng


Các khách hàng cùng ngành nghề

Nông lâm nghiệp và Chế biến , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (221)

Các khách hàng cùng khu vực

Bắc Giang