Công ty TNHH MTV Fu Giang

Công ty TNHH MTV Fu Giang

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất công nghiệp , Tổ chức nước ngoài

Khu vực: Bắc Giang

Giới thiệu:

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Sản xuất công nghiệp , Tổ chức nước ngoài

Xem thêm (95)

Các khách hàng cùng khu vực

Bắc Giang

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?