Công ty Cổ phần Hồng Hải

Công ty Cổ phần Hồng Hải

Lĩnh vực hoạt động: Giao thông vận tải

Khu vực: Bắc Giang

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Hồng Hải chuyên hoạt động vận tải tại Bắc Giang.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Hồng Hải


Các khách hàng cùng ngành nghề

Giao thông vận tải

Xem thêm (31)

Các khách hàng cùng khu vực

Bắc Giang