Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Quang Minh

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Quang Minh

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Tuyên Quang

Giới thiệu:

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Quang Minh. Công ty Quang Minh hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, lập dự án và xây lắp thi công các công trình điện đến cấp điện áp 35KV và kinh doanh buôn bán vật tư, thiết bị điện.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Quang Minh


Các khách hàng cùng ngành nghề

Dịch vụ tư vấn , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (225)

Các khách hàng cùng khu vực

Tuyên Quang