Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Lĩnh vực hoạt động: Tin học viễn thông

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC (viết tắt là ETC) là một trong các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến và hiện đại. Các lĩnh vực hoạt động của ETC bao gồm: cung cấp các giải pháp CNTT, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp các thiết bị tin học, và đào tạo và chuyển giao công nghệ...

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ ETC


Các khách hàng cùng ngành nghề

Tin học viễn thông

Xem thêm (19)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (489)