Bảo Việt Bank

Bảo Việt Bank

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Bảo Việt Bank xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng - chứng khoán - tài chính

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

BAOVIET Bank ra đời góp phần hình thành thế chân kiềng vững chắc cho Tập đoàn Bảo Việt trong 4 lĩnh vực là Bảo hiểm - Đầu tư - Tài chính - Ngân hàng.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ BẢO VIỆT BANK


Các khách hàng cùng ngành nghề

Ngân hàng - chứng khoán - tài chính

Xem thêm (6)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (490)