Công ty CP Tư vấn Đầu tư Quốc tế Lạc Hồng

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Quốc tế Lạc Hồng

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn , Giao thông vận tải , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Quốc tế Lạc Hồng hoạt động trên các lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, viễn thông và tư vấn thiết kế.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Lạc Hồng


Các khách hàng cùng ngành nghề

Dịch vụ tư vấn , Giao thông vận tải , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (250)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (489)