Công Ty Cổ Phần năng lượng tái tạo Lào Cai Việt Nam

Công Ty Cổ Phần năng lượng tái tạo Lào Cai Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Doanh nghiệp khác

Khu vực: Lào Cai

Giới thiệu:

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Lào Cai Việt Nam (“LCRE”) đầu tư xây dựng và vận hành Nhà máy thủy điện Cốc san, thuộc xã Cốc San, Tòng Sành, Trung Trải, huyện Sapa và Bát Xát, tỉnh Lào Cai, có công suất lắp đặt 29.7 MW, được khởi công tháng 12/2013 và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2016.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ LCRE


Các khách hàng cùng ngành nghề

Doanh nghiệp khác

Xem thêm (171)

Các khách hàng cùng khu vực

Lào Cai