Công ty cổ phần TMĐT BSA

Công ty cổ phần TMĐT BSA

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Công ty cổ phần TMĐT BSA xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Bất động sản , Doanh nghiệp khác

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty cổ phần TMĐT BSA hoạt động trong lĩnh vực TMĐT, với mục tiêu xây dựng các hệ sinh thái phục vụ khách hàng. BSA sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử về bất động sản Homecandy.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Homecandy


Các khách hàng cùng ngành nghề

Đầu tư - Bất động sản , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (266)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (490)