Công ty TNHH giải pháp EnterpriseNao

Công ty TNHH giải pháp EnterpriseNao

Lĩnh vực hoạt động: Kỹ thuật - công nghệ

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Công ty TNHH giải pháp EnterpriseNao là công ty chuyên về các giải pháp phần mềm cho ngân hàng và các doanh nghiệp, cung cấp nhân sự cao cấp cho 1 số hãng phần mềm của nước ngoài để triển khai sản phẩm của họ tại thị trường trong nước và châu á và phát triển 1 số sản phẩm cho các ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ ENAO


Các khách hàng cùng ngành nghề

Kỹ thuật - công nghệ

Xem thêm (68)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (478)