Công ty TNHH MTV Ngọc Qui

Công ty TNHH MTV Ngọc Qui

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn , Thương mại XNK , Doanh nghiệp khác

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

Công ty TNHH MTV Ngọc Qui hoạt động trên lĩnh vực Dầu khí. Dự án thiết kế thương hiệu được Sao Kim hợp tác thực hiện.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ NGỌC QUI


Các khách hàng cùng ngành nghề

Dịch vụ tư vấn , Thương mại XNK , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (264)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (363)