Công ty TNHH MTV Việt Hỉ

Công ty TNHH MTV Việt Hỉ

Lĩnh vực hoạt động: Nông lâm nghiệp và Chế biến

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

Công ty TNHH MTV Việt Hỉ thành lập năm 2010, công ty chuyên cung cấp sản phẩm nông sản, trái thanh long cho thị trường trong nước và nước ngoài.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ VIỆT HỈ


Các khách hàng cùng ngành nghề

Nông lâm nghiệp và Chế biến

Xem thêm (51)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (363)