THIỆN THẢO PHÁT

THIỆN THẢO PHÁT

Lĩnh vực hoạt động: Nông lâm nghiệp và Chế biến

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

Thiện Thảo Phát là doanh nghiệp mới được thành lập 2017 với định hướng phát triển hệ thống sản phẩm ngành nông nghiệp, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp đã được chế biến.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Nông lâm nghiệp và Chế biến

Xem thêm (51)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (363)