Công ty TNHH nông nghiệp xanh Vũ Lâm

Công ty TNHH nông nghiệp xanh Vũ Lâm

Lĩnh vực hoạt động: Nông lâm nghiệp và Chế biến

Khu vực: Bình Thuận

Giới thiệu:

Công ty TNHH nông nghiệp xanh Vũ Lâm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại vật tư nông nghiệp (Phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư nông nghiệp khác, trồng và kinh doanh rau sạch, dạy nghề cho nông dân, các thiết bị điện, nước (chủ yếu phục vụ nông nghiệp) …

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Vũ Lâm


Các khách hàng cùng ngành nghề

Nông lâm nghiệp và Chế biến

Xem thêm (49)

Các khách hàng cùng khu vực

Bình Thuận