TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Khu vực: Bắc Ninh

Giới thiệu:

Trường Cao Đẳng Lý Thái Tổ là một ngôi trường đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành Cơ khí, Điện – Điện tử và Ngoại ngữ cho các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ LIC


Các khách hàng cùng ngành nghề

Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Xem thêm (32)

Các khách hàng cùng khu vực

Bắc Ninh