Khu Công nghiệp Ninh Bắc

Khu Công nghiệp Ninh Bắc

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Khu Công nghiệp Ninh Bắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc - nội thất

Khu vực: Bắc Ninh

Giới thiệu:

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ KHU CÔNG NGHIỆP NINH BẮC


Các khách hàng cùng ngành nghề

Kiến trúc - nội thất

Xem thêm (40)

Các khách hàng cùng khu vực

Bắc Ninh