Khu Công nghiệp Ninh Bắc

Khu Công nghiệp Ninh Bắc

Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc - nội thất

Khu vực: Bắc Ninh

Giới thiệu:

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ KHU CÔNG NGHIỆP NINH BẮC


Các khách hàng cùng ngành nghề

Kiến trúc - nội thất

Xem thêm (40)

Các khách hàng cùng khu vực

Bắc Ninh