Trung tâm Anh ngữ Pony

Trung tâm Anh ngữ Pony

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Trung tâm Anh ngữ Pony xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Khu vực: Bắc Ninh

Giới thiệu:

Trung tâm Anh ngữ Pony cung cấp các khóa học tiếng Anh cho trẻ em và thiếu niên. Pony hướng đến trở thành một trong những trung tâm đào tạo tiếng Anh hàng đầu tại Việt Nam và các nước không nói tiếng Anh ở Châu Á. Pony mong muốn cung cấp môi trường 100% tiếng Anh với cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Pony


Các khách hàng cùng ngành nghề

Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Xem thêm (32)

Các khách hàng cùng khu vực

Bắc Ninh