Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phước Lộc

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phước Lộc

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Bình Dương

Giới thiệu:

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phước Lộc hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, giám sát, xây dựng các công trình giao thông, xây dựng dân dụng, thuỷ lợi...với trụ sở tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Với mong muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp Phước Lộc đã mời Sao Kim tham gia tư vấn và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty. HT NDTH của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phước Lộc được hoàn thành vào cuối tháng 9/2010

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

Các khách hàng cùng ngành nghề

Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (236)

Các khách hàng cùng khu vực

Bình Dương

Xem thêm (8)