Công ty Xây dựng và San nền Thái Nguyên

Công ty Xây dựng và San nền Thái Nguyên

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Công ty Xây dựng và San nền Thái Nguyên xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Khu vực: Thái Nguyên

Giới thiệu:

Tên tiếng Việt: Công ty xây dựng và san nền Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAINGUYEN FOUNDATION LEVELING AND CONSTRUCTION CO., LTD.
Địa chỉ: 312 Bac Nam Str.,Dong Quang Ward,Thai Nguyen City

Công ty xây dựng và san nền Thái Nguyên là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, thương mại, dự án ... tại Thái Nguyên.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ THÁI NGUYÊN


Các khách hàng cùng ngành nghề

Đầu tư - Bất động sản , Xây dựng - xây lắp

Xem thêm (237)

Các khách hàng cùng khu vực

Thái Nguyên