DNTN Xăng Dầu Phước Thạnh

DNTN Xăng Dầu Phước Thạnh

Lĩnh vực hoạt động: Doanh nghiệp khác

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

Doanh nghiệp xăng dầu Phước Thạnh là đơn vị kinh doanh tư nhân thành lập từ năm 1998, hoạt động phân phối xăng dầu sỉ và lẻ cho các huyện ngoại thành TP Hồ Chí Minh.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ PHƯỚC THẠNH


Các khách hàng cùng ngành nghề

Doanh nghiệp khác

Xem thêm (172)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (363)