Học viện Quản lý phát triển Tp.HCM

Học viện Quản lý phát triển Tp.HCM

Lĩnh vực hoạt động: Công ty - tập đoàn nhà nước , Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

Học viện quản lý phát triển thành phố Hồ Chí Minh (DMA), tiền thân là Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT (CMARD 2) - Là một trong các tổ chức hàng đầu của Việt Nam về nghiên cứu khoa học, tư vấn và giáo dục - đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế cho ngành nông nghiệp và cho xã hội với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên có trình độ cao, khả năng giải quyết vấn đề quản lý phát triển trong thực tiễn kinh tế - xã hội. Trong dự án này, Sao Kim đảm nhận việc thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của DMA một cách nhất quán từ logo, ứng dụng thương hiệu, hệ thống ấn phẩm quảng cáo...

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ DMA


Các khách hàng cùng ngành nghề

Công ty - tập đoàn nhà nước , Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Xem thêm (72)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (362)