Talisman Vietnam

Talisman Vietnam

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất công nghiệp , Doanh nghiệp khác

Khu vực: Quốc tế , TP HCM

Giới thiệu:

Sao Kim được mời tham gia thiết kế bộ ấn phẩm quảng cáo sự kiện cho công ty Talisman Việt Nam.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Talisman Việt Nam


Các khách hàng cùng ngành nghề

Sản xuất công nghiệp , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (246)

Các khách hàng cùng khu vực

Quốc tế , TP HCM

Xem thêm (369)