Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam

Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam

Lĩnh vực hoạt động: Nông lâm nghiệp và Chế biến

Khu vực: Nghệ An

Giới thiệu:

- Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam ngày nay tiền thân là Nhà máy đường Sông Lam, một trong 02 đơn vị công nghiệp mía đường của Miền Bắc được Trung Quốc viện trợ xây dựng từ năm 1958 và đi vào sản xuất từ năm 1960. - Năm 2011, Công ty đã đầu tư xây dựng một (01) dây chuyền sản xuất phân vi sinh công suất 1.000 tấn phân/năm trong khuôn viên Nhà máy để xử lý lượng bùn tro, bã mía phát sinh từ việc sản xuất đường đề làm cồn ý tế, phân bón - Đến nay Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam có công suất dây chuyền chế biến đường 1.500 tấn mía/ngày; dây chuyền sản xuất phân vi sinh 2.000 tấn phân/năm và dây chuyền sản xuất cồn 1 triệu lít/năm.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ MÍA ĐƯỜNG SÔNG LAM


Các khách hàng cùng ngành nghề

Nông lâm nghiệp và Chế biến

Xem thêm (49)

Các khách hàng cùng khu vực

Nghệ An