Tổng Công ty Phát điện 3 EVNGENCO 3

Tổng Công ty Phát điện 3 EVNGENCO 3

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước , Doanh nghiệp khác

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

Tổng Công ty Phát điện 3 (sau đây gọi tắt là EVNGENCO 3) được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ EVNGENCO 3


Các khách hàng cùng ngành nghề

Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (231)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (362)