Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Thăng Long

Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Thăng Long

Lĩnh vực hoạt động: Nghệ thuật - giải trí

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Thăng Long là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, biểu diễn nghệ thuật. Có tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tổ chức sự kiện và biểu diễn nghệ thuật uy tín, vững mạnh

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ THĂNG LONG EVENT


Các khách hàng cùng ngành nghề

Nghệ thuật - giải trí

Xem thêm (4)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (478)