Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (tiền thân là Trường Đại học Dân lập Hùng Vương) được thành lập từ năm 1995 theo quyết định của Thủ tướng chính phủ. Trường đã đào tạo được hơn 10 ngàn cử nhân. Trường đã chuyển sang loại hình tư thục từ năm 2010.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG


Các khách hàng cùng ngành nghề

Giáo dục - xã hội - phi chính phủ

Xem thêm (32)

Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (363)