GREENTECH

Thiết kế brochure Green Tech City Hanoi

Trong dự án này Sao Kim thực hiện sáng tạo bộ tài liệu 32 trang giới thiệu dự án c. Các thiết kế được tạo ra để thể hiện rõ đẳng cấp cao cấp, quy mô của dự án và thông điệp về môi trường.

GREENTECH - Thiết kế brochure Green Tech City Hanoi

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí