Green Tech City Hanoi

Green Tech City Hanoi

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với Green Tech City Hanoi xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước , Giáo dục - xã hội - phi chính phủ , Doanh nghiệp khác

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Dự án Green Tech City Hanoi

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ GREENTECH


Các khách hàng cùng ngành nghề

Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước , Giáo dục - xã hội - phi chính phủ , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (269)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (490)