Green Tech City Hanoi

Green Tech City Hanoi

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước , Giáo dục - xã hội - phi chính phủ , Doanh nghiệp khác

Khu vực: Hà Nội

Giới thiệu:

Dự án Green Tech City Hanoi

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ GREENTECH


Các khách hàng cùng ngành nghề

Cơ quan nhà nước-chính phủ , Công ty - tập đoàn nhà nước , Giáo dục - xã hội - phi chính phủ , Doanh nghiệp khác

Xem thêm (268)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội

Xem thêm (483)