Đài khí tượng thủy văn Tây Nguyên

Thiết kế logo cho đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên

Trong dự án này Sao Kim tham gia sáng tạo logo và nhận diện thương hiệu cho một đài khí tượng thủy văn địa phương.

Về Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên

Năm 1994 Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Đài KTTV tỉnh Đắk Lắk, Đài KTTV tỉnh Lâm Đồng và Đài KTTV liên tỉnh Gia Lai-Kon Tum với chức năng thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản khí tượng bề mặt, khí tượng cao không, khí tượng nông nghiệp và thuỷ văn (gọi chung là khí tượng Thuỷ văn); tư liệu khí tượng thuỷ văn; dự báo khí tượng thuỷ văn; quan trắc môi trường không khí và môi trường nước phục vụ phòng chống, chống thiên tai, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi khu vực Tây Nguyên, gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

Tham khảo thêm: http://kttvtaynguyen.org.vn

 

 

 

 

 

Đài khí tượng thủy văn Tây Nguyên - Thiết kế logo cho đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí
Hà Phương