UFBA

Thiết kế logo Trường đại học tài chính - QTKD

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế thương hiệu cho Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (UFBA).

UFBA vốn là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 45 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán.

Thông tin chi tiết có thể tham khảo trên website của UFBA:  http://www.tcqtkd.edu.vn

UFBA - Thiết kế logo Trường đại học tài chính - QTKD

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí