UFBA 3780

Thiết kế logo Trường đại học tài chính - QTKD

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế thương hiệu cho Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (UFBA).

UFBA vốn là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 45 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán.

Thông tin chi tiết có thể tham khảo trên website của UFBA:  http://www.tcqtkd.edu.vn

UFBA - Thiết kế logo Trường đại học tài chính - QTKD

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?